Eko sklad bo objavil nove javne pozive za podporo občinam pri gradnji skoraj nič-energijskih stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov

5. 10. 2016 26