OPPN za območje kmetijske zadruge Cerklje v naselju Voklo

8. 10. 2016 49