Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje ŠE -33 SSe v Občini Šenčur

10. 3. 2016 40