Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »JUGOZAHODNI DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA ŠE-28 SSe v Občini Šenčur«

20. 10. 2017 37