Sklep o določitvi cen za uporabo športnih objektov v občini Šenčur

16. 8. 2017 43