Župani gorenjskih občin sprejeli program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2017

15. 2. 2017 38