Podpisana pogodba o izdelavi sprememb in dopolnitev OPN občine Šenčur

1. 9. 2020 Damjana K. (Ime objave) 524