JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI SKLEPA O TEHNIČNEM POPRAVKU ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA BOBNAR

18. 9. 2020 Irena R. 261