Odlok o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Občini Šenčur

Predpisi, na katere predpis vpliva