Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šenčur (sprememba 05)

Predpisi, na katere predpis vpliva