Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šenčur (UPB)

Predpisi, na katere predpis vpliva