Odlok o proračunu Občine Šenčur za leto 2018

Predpisi, na katere predpis vpliva