24. REDNA SEJA

12. 12. 2017 335
Seja je potekala dne 20.12.2017

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šenčur (UPB) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2017)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2017
Začetek veljavnosti: 05.01.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Odlok o proračunu Občine Šenčur za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2017
Začetek veljavnosti: 23.12.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2017
Začetek veljavnosti: 06.01.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2017
Začetek veljavnosti: 06.01.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2017
Začetek veljavnosti: 23.12.2017
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Letni program športa v Občini Šenčur za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2017
Začetek veljavnosti: 23.12.2017
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šenčur za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2017
Začetek veljavnosti: 30.12.2017
Konec veljavnosti: 21.12.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča