Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šenčur

Predpisi, na katere predpis vpliva