Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Šenčur

Predpisi, na katere predpis vpliva