8. REDNA SEJA

4. 10. 2011 189
Seja je potekala dne 12.10.2011

Predpisi, sprejeti na tej seji

Poslovnik občinskega sveta občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.10.2011
Začetek veljavnosti: 29.10.2011
Konec veljavnosti: 21.07.2018
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Odlok o spremembi Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Občini Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.10.2011
Začetek veljavnosti: 22.10.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Sklep (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.10.2011
Začetek veljavnosti: 29.10.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o sprejemu cen zemljišč ob občinskih cestah (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.10.2011
Začetek veljavnosti: 29.10.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o ukinitvi statusa splošno ljudsko premoženje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.10.2011
Začetek veljavnosti: 15.10.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi /regionalne ceste/ (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.10.2011
Začetek veljavnosti: 15.10.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.10.2011
Začetek veljavnosti: 15.10.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o izvzemu iz javnega dobra (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.10.2011
Začetek veljavnosti: 15.10.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o izvzemu iz javnega dobra (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.10.2011
Začetek veljavnosti: 15.10.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro