29. REDNA SEJA

8. 5. 2019 Damjana K. (Ime objave) 215
Seja je potekala dne 26.09.2018

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.09.2018
Začetek veljavnosti: 29.09.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja Šenčur ŠE-34 (usklajen predlog) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.09.2018
Začetek veljavnosti: 13.10.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ŠE-42 IG – 2. faza (usklajen predlog) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.09.2018
Začetek veljavnosti: 13.10.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »jugozahodni del območja ŠE-28 SSe v Občini Šenčur« (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.09.2018
Začetek veljavnosti: 20.10.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o 1. fazi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja VI-08 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.09.2018
Začetek veljavnosti: 20.10.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)