Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »jugozahodni del območja ŠE-28 SSe v Občini Šenčur«

Predpisi, na katere predpis vpliva