Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in za nezazidana stavbna zemljišča na območju občine Šenčur za leto 2016

Predpisi, na katere predpis vpliva