Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šenčur za leto 2020

Predpisi, na katere predpis vpliva