Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in za nezazidana stavbna zemljišča na območju Občine Šenčur za leto 2017

Predpisi, na katere predpis vpliva